Parlem de pilota

Desplaça el ratolí sobre les paraules de la il·lustració per saber què s'amaga al carrer

Planxetes

f. Reforços metàl·lics que els jugadors es col·loquen entre la mà i el guant per a protegir-se dels colps de la pilota.

Galló

m. Cadascuna de les huit peces de pell triangulars que formen la superfície d’una pilota de vaqueta.

Didal

m. Peça tubular, de pell, de lona o de lona plastificada, tancada per un extrem amb un casquet de diferents materials, que servix per a protegir els dits de les raspades, i que s’usa en la modalitat de raspall.

Badana

f. Pell d’ovella o de moltó, assaonada amb adobs vegetals, de molta flexibilitat i suavitat, i relati vament prima, que s’usa per a confeccionar una classe determinada de pilotes.

Vaqueta

f. Pell del bescoll del bou amb què es forren les pilotes de vaqueta, que són les que s’usen tradicionalment en el joc de pilota, tot i que en l’actualitat s’usa també la pell d’altres parts del bou.

Moc verd

m. Esparadrap de color verd que es pot apegar per les dos cares i que servix per a fixar les proteccions de la mà.

Aire

m. En les modalitats de carrer, les teulades o els balcons.

Pany

m. Cadascun dels dos conjunts de fatxades que formen un carrer.

Cadafal

m. En les modalitats de carrer, graderia on s’assenten els espectadors, que se sol emplaçar després de la línia de falta, en la part del rest.

Amagatall

m. Lloc del trinquet o del carrer cap a on els jugadors dirigixen la pilota perquè resulte difícil tornar-la.

Xàrcia

f. En certes modalitats de pilota, franja de malla o de cotó, de fibra o de plàstic, que sol penjar-se de la corda del trinquet o de la corda de galotxa per a dissipar dubtes a l’hora de valorar si la pilota jugada passa per dalt de la corda.

Rastell

m. En les modalitats de carrer, filera de pedres que forma la vora de la vorera i que constituïx un element determinant en la possible trajectòria de la pilota.

quadro

m. En les modalitats de carrer en què es ferix, nom que rep el dau, generalment un tros de la vorera, on s’ha de col·locar la pilota de la ferida.